లియో హిందీ డైలీ జాతకం

 రోజువారీ-జాతకం

నిన్న ఈరోజు ఈరోజు
(హిందీ)
ఈ వారం ఈ వారం
(హిందీ)
ఈ నెల ఈ నెల
(హిందీ)
సంవత్సరానికి సంవత్సరానికి
(హిందీ)

సోమవారం 04 జూలై, 2022

ఆర్థిక రంగం బలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న వ్యక్తులు విజయం సాధిస్తారు.
ఇంటి నివారణలు ప్రభావవంతంగా ఉన్నాయని నిరూపించవచ్చు.
మీ సహాయంతో ఒకరి కల నెరవేరుతుంది.
మీరు ఏదైనా ఆస్తి ఒప్పందం నుండి లాభం పొందవచ్చు.


అదృష్ట సంఖ్య: 2 అదృష్ట రంగు: ఆరెంజ్